Kadın Barış İnşacılarını Korumak: Sürdürülebilir Barışın Ön Safları

Kadın barış inşacıları, fiziksel, duygusal, siyasi, ekonomik ve manevi sağlık ve güvenliklerine yönelik birçok karmaşık risk ve tehditle karşı karşıya. Bunlar kimliklerini, rollerini ve toplumsal normları kadın barış inşacılarına karşı kullanan son derece cinsiyetçi tehditlerdir. Kadın barış inşacılarının ailelerini hedef alır ve genellikle kadınların cinselliğini hedef alan saldırılarla itibarlarını zedelemeye çalışır. Bu tehditler hem gerçek hayatta hem de sanal ortamda gerçekleşir. Herkese açık bir alanda anonim olabilmenin getirdiği avantajla daha kolay ve etkili saldırılar düzenlenebildiği için, internette karşılaşılan tehditler giderek daha da yaygınlaşmaktadır.

20 yıllık politikaya, uygulamaya ve yaratılan etkinin kanıtlarına rağmen hala kadın barış inşacılarının tanınması, desteklenmesi ve korunmasıyla ilgili önemli bir eksiklik var. Bu raporda, kadın barış inşacılarının onlarca yıldır bu tehlikelerle başa çıkma deneyimleri temel alınarak, güvensizliklerine yol açan ve kötüleştiren bağlamsal faktör ve gerçeklikler incelenmiştir. Ardından, kadın barış inşacılarının karşılaştığı tehditlerin kapsamı ve kaynakları gösterilmiş, mevcut koruma mekanizmalarının güçlü ve zayıf yönleri incelenmiş ve son olarak devlet ve çok taraflı kuruluşların kadın barış inşacılarını korumak için yapabileceklerine ilişkin bir operasyonel kılavuz paylaşılmıştır.

Kadın Barış İnşacılarını Fonlamak: Barışın Önündeki Engelleri Kaldırmak

Kadın Barış İnşacılarını Fonlamak: Barışın Önündeki Engelleri Kaldırmak” başlıklı bu doküman, bağışçılar ve yerel kadın barış inşa kuruluşlarının karşılaştığı mevcut engellere dair bir analiz yaparak bu uygulama alanındaki son gelişmelerden söz etmektedir. Dünyanın her yerinde kadın barış inşa kuruluşlarına küçük ila orta ölçekli hibe ve teknik destek sağlayan ICAN’in bağımsız, çok bağışçılı Yenilikçi Barış Fonu (IPF), ve seçilen ülkelere daha büyük hibeler veren Birleşmiş Milleler Kadın Barış ve İnsani Yardım Fonu (WPHF) gibi etkili fonlama model ve mekanizmalarının var olması umut vericidir. Ancak bu fonlar yetersiz ve kadın barış inşa kuruluşları hala yeterli kaynaklara sahip değil.