Buliseynta Bulshada ay Dumarka Qeyb ka Yihiin, Maxay Muhim utahay iyo Sida Loo Qabanayo

Muuqaalkaan oo qeyb ka ah Taxanaha Hinidisaha Nabadda ee Wanagsan wuxuu sharaxayaa sababta ay muhim utahay wadajirka iyo ka qeyb galinta dumarka marka la sameenayo barnaamijyada boliseynta bulshada

Gendered Community Policing: Why it matters, how to do it.

This animation in ICAN’s Better Peace Initiative series explores why gender sensitivity and inclusivity matter when carrying out community policing initiatives. It provides an overview of what community policing is and gives tangible suggestions on how to ensure gender sensitivity in practice.

Halkaan ka dajiso muuqaalka
Download the video

Gendered Community Policing Video Translations

Gendered Community Policing – Arabic

Gendered Community Policing – Arabic

الشرطة المجتمعية من منظور جندري: لماذا وكيف؟
ما هي الشرطة المجتمعية وما أهمية مراعاة الشمولية والمنظور الجندري فى صفوف الشرطة؟

read more

+1 202-355-8220

info@icanpeacework.org

media@icanpeacework.org

1126 16th Street NW Suite 250, Washington, DC 20036

Share This