Kadın barış inşacıları diyalog yoluyla ve farklı taraflarla temasta bulunarak tüm aktörleri barış masasına getiriyor, insani yardım ulaştırma konularını müzakere ediyor, aşırılıkçı ideolojilere ve şiddete karşı duruyor, uzlaşma ve toplumsal iyileşmeyi kolaylaştırıyor. Fakat tam da “ötekiyle” kurulan bu temas kadın barış inşacılarını tehlikeye atıyor. Ne ironiktir ki, kadın barış inşacıları barış çalışmaları yüzünden tehdit altında.

Kadın barış inşacıları, fiziksel, duygusal, siyasi, ekonomik ve manevi sağlık ve güvenliklerine yönelik birçok karmaşık risk ve tehditle karşı karşıya. Bunlar kimliklerini, rollerini ve toplumsal normları kadın barış inşacılarına karşı kullanan son derece cinsiyetçi tehditlerdir. Kadın barış inşacılarının ailelerini hedef alır ve genellikle kadınların cinselliğini hedef alan saldırılarla itibarlarını zedelemeye çalışır. Bu tehditler hem gerçek hayatta hem de sanal ortamda gerçekleşir. Herkese açık bir alanda anonim olabilmenin getirdiği avantajla daha kolay ve etkili saldırılar düzenlenebildiği için, internette karşılaşılan tehditler giderek daha da yaygınlaşmaktadır. 

20 yıllık politikaya, uygulamaya ve yaratılan etkinin kanıtlarına rağmen hala kadın barış inşacılarının tanınması, desteklenmesi ve korunmasıyla ilgili önemli bir eksiklik var. Bu raporda, kadın barış inşacılarının onlarca yıldır bu tehlikelerle başa çıkma deneyimleri temel alınarak, güvensizliklerine yol açan ve kötüleştiren bağlamsal faktör ve gerçeklikler incelenmiştir. Ardından, kadın barış inşacılarının karşılaştığı tehditlerin kapsamı ve kaynakları gösterilmiş, mevcut koruma mekanizmalarının güçlü ve zayıf yönleri incelenmiş ve son olarak devlet ve çok taraflı kuruluşların kadın barış inşacılarını korumak için yapabileceklerine ilişkin bir operasyonel kılavuz paylaşılmıştır.

Bu rapor ve operasyonel kılavuz, International Civil Society Action Network (ICAN – Uluslararası Sivil Toplum Eylem Ağı) ve Women’s Alliance for Security Leadership (WASL – Güvenlik Liderliği İçin Kadın İttifakı) üyeleri tarafından, Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı (FCDO) desteğiyle hazırlanan Kadın Barış İnşacılarını Koruma Çerçevesine kaynak teşkil etmektedir. Bu inisiyatif ICAN ve WASL She Builds Peace kampanyası kapsamında oluşturularak kadın barış inşacılarının desteklenmesi çağrısında bulunmaktadır.

+1 202-355-8220

info@icanpeacework.org

media@icanpeacework.org

1126 16th Street NW Suite 250, Washington, DC 20036

Share This