Kadın Barış İnşacılarını Tanımak: Etkin Barış Yapımının Kritik Aktörleri

“Kadın Barış İnşacılarını Tanımak: Etkin Barış Yapımının Kritik Aktörleri” isimli bu rapor, yirmi yıllık masa başı araştırmaları, birincil veri analizleri, görüşmeler, politika geliştirme faaliyetleri, savunuculuk deneyimi ve Birinci Kulvar arabuluculuk pratiklerinden faydalanarak hazırlanmıştır. Raporda kadın barış inşacılarını şiddet ve çatışmanın karşısında durmaya iten motivasyon ve faktörler, yerel ve küresel alan arasında köprü kurma çalışmaları, farklı zaman ve coğrafyalarda barış ve adalet arayışlarında, düşman güçleri etkilemek için ulusal ve uluslararası yasaların yanı sıra mevcut gelenekleri, kültürel pratikleri, dini öğretileri ve akrabalık yapılarını stratejik olarak nasıl kullandıkları incelenmiştir.

Raporda politika çevrelerinde kullanılan dil ve etiketlerin kadınların barış süreçlerine daha fazla katılımına nasıl engel veya yardımcı olduğu, kadın barış inşacılarının deneyimlerinin diğer sosyopolitik aktivizm biçimlerine göre karmaşıklıklarını ve ortaklıklarını gösteren faktörlerin neler olduğu tartışılmıştır.

Kadın Barış İnşacılarını Korumak: Sürdürülebilir Barışın Ön Safları

Kadın barış inşacıları, fiziksel, duygusal, siyasi, ekonomik ve manevi sağlık ve güvenliklerine yönelik birçok karmaşık risk ve tehditle karşı karşıya. Bunlar kimliklerini, rollerini ve toplumsal normları kadın barış inşacılarına karşı kullanan son derece cinsiyetçi tehditlerdir. Kadın barış inşacılarının ailelerini hedef alır ve genellikle kadınların cinselliğini hedef alan saldırılarla itibarlarını zedelemeye çalışır. Bu tehditler hem gerçek hayatta hem de sanal ortamda gerçekleşir. Herkese açık bir alanda anonim olabilmenin getirdiği avantajla daha kolay ve etkili saldırılar düzenlenebildiği için, internette karşılaşılan tehditler giderek daha da yaygınlaşmaktadır.

20 yıllık politikaya, uygulamaya ve yaratılan etkinin kanıtlarına rağmen hala kadın barış inşacılarının tanınması, desteklenmesi ve korunmasıyla ilgili önemli bir eksiklik var. Bu raporda, kadın barış inşacılarının onlarca yıldır bu tehlikelerle başa çıkma deneyimleri temel alınarak, güvensizliklerine yol açan ve kötüleştiren bağlamsal faktör ve gerçeklikler incelenmiştir. Ardından, kadın barış inşacılarının karşılaştığı tehditlerin kapsamı ve kaynakları gösterilmiş, mevcut koruma mekanizmalarının güçlü ve zayıf yönleri incelenmiş ve son olarak devlet ve çok taraflı kuruluşların kadın barış inşacılarını korumak için yapabileceklerine ilişkin bir operasyonel kılavuz paylaşılmıştır.

Kadın Barış İnşacılarını Fonlamak: Barışın Önündeki Engelleri Kaldırmak

Kadın Barış İnşacılarını Fonlamak: Barışın Önündeki Engelleri Kaldırmak” başlıklı bu doküman, bağışçılar ve yerel kadın barış inşa kuruluşlarının karşılaştığı mevcut engellere dair bir analiz yaparak bu uygulama alanındaki son gelişmelerden söz etmektedir. Dünyanın her yerinde kadın barış inşa kuruluşlarına küçük ila orta ölçekli hibe ve teknik destek sağlayan ICAN’in bağımsız, çok bağışçılı Yenilikçi Barış Fonu (IPF), ve seçilen ülkelere daha büyük hibeler veren Birleşmiş Milleler Kadın Barış ve İnsani Yardım Fonu (WPHF) gibi etkili fonlama model ve mekanizmalarının var olması umut vericidir. Ancak bu fonlar yetersiz ve kadın barış inşa kuruluşları hala yeterli kaynaklara sahip değil.

Women, Power and Peacebuilding: Assessing the Women Peace and Security Agenda

“From Nepal and Yemen to Northern Ireland or Israel, Palestine, we have seen the political and military elite, at war with each other, unable to agree to anything—yet they stand united when it comes to excluding women peacebuilders from the processes. I think it’s because they are afraid of the women. They are afraid of being held accountable.”

Sanam Naraghi Anderlini, founder and CEO of the International Civil Society Action Network (ICAN) and director of the Centre for Women, Peace and Security at the London School of Economics joined Ms. contributor Michelle Onello for a frank and far-reaching interview to discuss what has been accomplished by the Women Peace and Security (WPS) Agenda thus far and what more needs to be done.

ICAN’s Annual Report 2020

Our Annual Report details ICAN’s 2020 highlights: the launch of the global She Builds Peace campaign and Frameworks for Action, and other key achievements across our four programs. Find out more about how we adapted and supported women peacebuilders in a year like no other!