Financiación de Mujeres Constructoras de Paz: Desmantelando las Barreras a la Paz

“Financiación de Mujeres Constructoras de Paz: Desmantelando las Barreras a la Paz” ofrece un análisis de los obstáculos existentes a los que se enfrentan los donantes y las WPBO locales y señala los recientes avances en este ámbito de la práctica. Es alentador que existan modelos y mecanismos de financiación eficaces. Desde el Fondo Innovador para la Paz (IPF) de ICAN, independiente y con múltiples donantes, que ofrece subvenciones pequeñas y medianas y apoyo técnico en todo el mundo a las WPBO, hasta el Fondo Humanitario y para la Paz de las Naciones Unidas (WPHF), que ofrece subvenciones de mayor cuantía en determinados países, algunos fondos están llegando a las WPBO.

Proteger a las Mujeres Constructoras de Paz: La Primera Línea de la Paz Sostenible

Las mujeres constructoras de paz enfrentan una compleja matriz de riesgos y amenazas específicas a su salud y seguridad física, emocional, política, económica y espiritual. Las amenazas a las mujeres constructoras de paz son de naturaleza altamente sexista, y utilizan su identidad, roles y normas sociales en su contra. Este resumen destila y se basa en décadas de experiencias de mujeres constructoras de paz que navegan por estos peligros para proporcionar una visión general de los factores contextuales y las realidades que crean y exacerban su inseguridad. Luego presenta el alcance y las fuentes de las amenazas, analiza las fortalezas y las brechas en los mecanismos de protección existentes, y concluye con una guía operativa para que los Estados y las instituciones multilaterales protejan a las mujeres constructoras de paz.

Reconociendo a las Mujeres Constructoras de Paz: Actores Críticos en el Establecimiento Efectivo de la Paz

Basándose en dos décadas de investigación documental y primaria y entrevistas, desarrollo de políticas y experiencias en promoción y prácticas de mediación de la Vía Uno, “Reconociendo a las Mujeres constructoras de Paz: Actores críticos en la Construcción de Paz Efectiva”, profundiza en las motivaciones y los factores que impulsan a las mujeres a convertirse en constructoras de paz frente a la violencia y el conflicto; las actividades en las que participan uniendo los ámbitos locales y globales; y cómo, a través del tiempo y la geografía, aprovechan, replantean y despliegan de manera voluntaria y estratégica las tradiciones, prácticas culturales, enseñanzas religiosas y estructuras de parentesco existentes, junto con las leyes nacionales e internacionales, en su búsqueda de paz, justicia y poder para influir en los adversarios y las fuerzas beligerantes.

Proteger a las Mujeres Constructoras de Paz: La Primera Línea de la Paz Sostenible

“Kadın Barış İnşacılarını Tanımak: Etkin Barış Yapımının Kritik Aktörleri” isimli bu rapor, yirmi yıllık masa başı araştırmaları, birincil veri analizleri, görüşmeler, politika geliştirme faaliyetleri, savunuculuk deneyimi ve Birinci Kulvar arabuluculuk pratiklerinden faydalanarak hazırlanmıştır. Raporda kadın barış inşacılarını şiddet ve çatışmanın karşısında durmaya iten motivasyon ve faktörler, yerel ve küresel alan arasında köprü kurma çalışmaları, farklı zaman ve coğrafyalarda barış ve adalet arayışlarında, düşman güçleri etkilemek için ulusal ve uluslararası yasaların yanı sıra mevcut gelenekleri, kültürel pratikleri, dini öğretileri ve akrabalık yapılarını stratejik olarak nasıl kullandıkları incelenmiştir.

Raporda politika çevrelerinde kullanılan dil ve etiketlerin kadınların barış süreçlerine daha fazla katılımına nasıl engel veya yardımcı olduğu, kadın barış inşacılarının deneyimlerinin diğer sosyopolitik aktivizm biçimlerine göre karmaşıklıklarını ve ortaklıklarını gösteren faktörlerin neler olduğu tartışılmıştır.

Kadın Barış İnşacılarını Korumak: Sürdürülebilir Barışın Ön Safları

Kadın barış inşacıları, fiziksel, duygusal, siyasi, ekonomik ve manevi sağlık ve güvenliklerine yönelik birçok karmaşık risk ve tehditle karşı karşıya. Bunlar kimliklerini, rollerini ve toplumsal normları kadın barış inşacılarına karşı kullanan son derece cinsiyetçi tehditlerdir. Kadın barış inşacılarının ailelerini hedef alır ve genellikle kadınların cinselliğini hedef alan saldırılarla itibarlarını zedelemeye çalışır. Bu tehditler hem gerçek hayatta hem de sanal ortamda gerçekleşir. Herkese açık bir alanda anonim olabilmenin getirdiği avantajla daha kolay ve etkili saldırılar düzenlenebildiği için, internette karşılaşılan tehditler giderek daha da yaygınlaşmaktadır.

20 yıllık politikaya, uygulamaya ve yaratılan etkinin kanıtlarına rağmen hala kadın barış inşacılarının tanınması, desteklenmesi ve korunmasıyla ilgili önemli bir eksiklik var. Bu raporda, kadın barış inşacılarının onlarca yıldır bu tehlikelerle başa çıkma deneyimleri temel alınarak, güvensizliklerine yol açan ve kötüleştiren bağlamsal faktör ve gerçeklikler incelenmiştir. Ardından, kadın barış inşacılarının karşılaştığı tehditlerin kapsamı ve kaynakları gösterilmiş, mevcut koruma mekanizmalarının güçlü ve zayıf yönleri incelenmiş ve son olarak devlet ve çok taraflı kuruluşların kadın barış inşacılarını korumak için yapabileceklerine ilişkin bir operasyonel kılavuz paylaşılmıştır.